√ Dekking ondernet

Gegarandeerde kwaliteit

Geen meerverbruik door gedegen werkvoorbereiding en werkbegeleiding

√ Toegepast onder betonvloeren

Concurrerende prijs

Snel beloopbaar

Werkvloeren

Werkvloer/vloeivloeren van Faber Celbeton Faber heeft een voorsprong gecreëerd door ervaring, techniek en innovatie.
Vanaf begin jaren '90 zijn wij actief als producent en verwerker van schuimbeton. In de laatste decennia zijn door de marktexpansie de ontwikkelingen in het produceren en verwerken van schuimbeton elkaar snel opgevolgd. Door deze ontwikkeling vergaat het realiseren van een werkvloer/vloeivloer ons snel en eenvoudig.

Werkvloer of isolerende werkvloeren
Werkvloer of isolerende werkvloeren worden toegepast onder betonvloeren welke in het werk worden gestort. In plaats van andere producten kan een laag schuimbeton worden aangebracht. Bovendien ontstaat een dikkere drukverdelende laag tijdens het aanbrengen van de vloerwapening en het betonstorten. Hiermee wordt een belangrijk doel bereikt, te weten de dekking op het ondernet. Bij een isolerende werkvloer wordt als isolatiemateriaal het schuimbeton met een lichte volumieke massa gekozen; 450 of 500 kg/m3. Dit type schuimbeton is verwerkbaar in laagdiktes vanaf 100 mm en kan zonodig in meerdere stortlagen worden opgebouwd.


Faber Betonpompen stort een werkvloer

Faber Betonpompen stort een vloeivloer


Projecten & Innovaties

Kies voor Faber Comfortvloer
Eerste fiets- en wandelpaden met met fundering van schuimbeton
Aardbevingsbestendig wonen op innovatief schuimbeton

Meer »Downloads

Brochure Natte lijn
Brochure Droge lijn
Brochure kruipruimte isolatie